Produktet

Sa-Punë është regjistruar në vitin 2012 si biznes ku punohet me gratë e komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptas në Fushë Kosovë dhe Istog. Nëpërmjet bashkëpunimit me OJQ The Idea Partnership , shtatëmbëdhjetë (17) gra janë trajnuar në procese të ndryshme si për qepjen e cantave të pelhurës, dekorimin e kavanozëve të recikluara, prodhimin e sapunëve dhe së fundi në punimin e bizhuterive.

logo_sapune

1.fw 2.fw

seperator

3.fw 4.fw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s